Ten e-mail zawiera grafiki, jeżeli nie widzisz ich obejrzyj go w przeglądarce.
12.03.2021
FIRMA ORGANIZACJA PODRÓŻY WYPRAWY Z PASJĄ PROMOCJE DOKUMENTY KONTAKT
 

Aktualna informacja w sprawie zamknięcia granic Litwy - Polska na Litwie -  Portal Gov.pl

Od 11 marca z obowiązku odbywania kwarantanny po powrocie do Polski oraz okazywania negatywnego wyniku testu na obecność COVID-19 zwolnione są osoby, które odbyły udokumentowaną izolację lub hospitalizację z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Zasady te wprowadziło Rozporządzenie Rady Ministrów z 10 marca 2021 r.

Do tej pory zwolnione z kwarantanny były tylko osoby, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 lub osoby posiadające negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, wykonanego przed przekroczeniem granicy w okresie 48 godzin, licząc od wyniku tego testu.

 

Podajemy dokładne brzmienie odpowiedniego punktu wspomnianego rozporządzenia:

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

2) w § 3: a) w ust. 2 w pkt 18 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 19 w brzmieniu: „19) przez osoby, które zakończyły izolację w warunkach domowych, izolację albo hospitalizację z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej.”, b) w ust. 3 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu: „9) pkt 19 – są obowiązane udokumentować funkcjonariuszowi Straży Granicznej objęcie izolacją, izolacją w warunkach domowych albo hospitalizację z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2.”

 

 
Otrzymali Państwo ten e-mail jako prenumeratorzy newslettera dla strony www.happyticket.pl Jeśli chcą Państwo zrezygnować z prenumeraty, prosimy o przesłanie e-mail'a na adres newsletter@hapyticket.pl W temat wiadomości prosimy wpisać: "Nie".
Biuro Podróży HAPPY TICKET
ul. Władysława Jagiełły 3/3; 50-201 Wrocław; tel./fax +48-71-343-44-04; e-mail: biuro@happyticket.pl
Copyright © Happy Ticket 1997 - 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.