rodzaj wizy

Turystyczna/ Biznesowa

Formularze

dodatkowe informacje

data aktualizacji: 27.03.2020

Wiza pobytowa do Republiki Środkowej Afryki

Wydawana jest w celach turystycznych oraz biznesowych, na spotkanie z kontrahentami lub na targi branżowe.

Niezbędne dokumenty:

 • 1 wypełniony wniosek wizowy
 • paszport ważny min. 6 miesięcy dłużej od daty zakończenia ważności wizy
 • 1 kolorowe aktualne zdjęcie paszportowe, twarz na wprost (3,5cm x 4,5cm)
 • kopia pierwszej strony paszportu,
 • rezerwacja lotnicza
 • rezerwacja hotelu
 • obowiązkowe ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą na cały okres obowiązywania wizy

Opłaty:

 • 60 Euro – tryb normalny wiza jednokrotna
 • 60 Euro – tryb normalny wiza wielokrotna
 • 123 pln – pośrednictwo
 • koszt przesyłki kurierskiej

Czas oczekiwania na wydanie wizy : ok. 2 dni – tryb normalny

Ważna:

 • polisę ubezpieczeniową można zakupić w naszym biurze
 • wiza wydawana jest w Ambasadzie Francji w Warszawie
 • wiza jest ważna na daty podany we wniosku
 • Konsulat jest czynny we wtorki i czwartki między godziną 08:45 a 12:45
 • Wiza może być jedno lub wielokrotna

Adres

Ambasada Republiki Południowej Afryki

Koszykowa 54/VI p., 00-675 Warszawa
godziny otwarcia
(22) 625-62-28
e-mail: warsaw.political@foreign.gov.za
www.southafrica.pl