certyfikaty

Biuro Podróży Happy Ticket s.c. B. Kołcz, P. Hauke jest zarejestrowane

w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych

pod numerem ewidencyjnym 9130

Gwarancja ubezpieczeniowa wykupiona w SIGNAL IDUNA na kwotę 387702,00 pln

Certyfikat Signa Iduna 2015 2016