rodzaj wizy

Biznesowa

Formularze

Pobierz

dodatkowe informacje

data aktualizacji: 17.02.2021

 

Wiza biznesowa do Rosji

Wydawana jest osobom przyjeżdżającym w celach handlowych, rozmowy biznesowo-techniczne z kontrahentami w Rosji.

 

Niezbędne dokumenty:

 • 1 wniosek wizowy – wypełnia się online na stronie: https://visa.kdmid.ru/
 •  paszport ważny min. 6 miesięcy dłużej od daty zakończenia ważności wizy
 • 1 kolorowe aktualne zdjęcie paszportowe, twarz na wprost (3,5cm x 4,5cm)
 • zaproszenie od kontrahenta z Rosji
 • obowiązkowe ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą na cały okres obowiązywania wizy

Opłaty:

 • 159 pln – tryb normalny + 28 euro usługa serwisowa Rosyjskiego Centrum Wizowego.
 • 318pln – tryb ekspresowy + 28 euro usługa serwisowa Rosyjskiego Centrum Wizowego.
 • 732 pln – zaproszenie do wizy wielokrotnej rocznej
 • 430 pln – zaproszenie do wizy jedno lub dwukrotnej do 90 dni
 • 123 pln – pośrednictwo
 • Koszt przesyłki kurierskiej

Czas oczekiwania na wydanie wizy:

 • ok.8 dni – tryb normalny/ ok.3 dni – tryb   ekspresowy
 • 14 dni – tryb normalny – dotyczy wiz wielokrotnych rocznych przygotowanych na podstawie zaproszenia bezpośrednio z firmy rosyjskiej

Ważne:

 • wiza jest wydawana jest na daty  zgodnie z zaproszeniem, ubezpieczeniem medycznym oraz datami we wniosku wizowym
 • wiza biznesowa może być jedno dwu lub wielokrotna
 • zdjęcie do wizy musi być z ostatnich 6 miesięcy
 • w celu otrzymania wizy wielokrotnej rocznej należy udowodnić swój biznesowy pobyt w Rosji w ostatnich 12 miesiącach (dotyczy to tylko zaproszeń bezpośrednich na papierze firmowym)
 • Konsulat jest czynny w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki między godziną 08:00 a 12:00.
 • przy zaproszeniach tzw ministerialnych, telexach nie ma potrzeby udokumentowania swojego pobytu w Rosji w ostatnich 12 miesiącach – dotyczy wizy wielokrotnej rocznej
 • zaproszenie tzw „białe” wystarczy przesłać w dobrej jakości drogą mailową
 • zaproszenie ministerialne tzw „brązowe” należy dostarczyć w oryginale
 • zaproszenie w formie telexu wystarczy przesłać w dobrej jakości drogą mailową

 

Wzór zaproszenia poniżej

 

 • Исх. номер ПР Р-077
 • От 29/09/2012
 • ПИСЬМО-ПРИГЛАШЕНИЕ

 

 • На основании соглашения между Российской Федерацией и Европейским Сообществом согласно пункту 2 «б» статьи 5 Соглашения , просим  Вас оформить КОММЕРЧЕСКУЮ ( одно-, двухкратную, много)  визу для посещения Российской Федерации на срок с XXXXXXX по XXXXXXXXXXX, для Гражданина Польши:
 • Фамилия:    ПЛИЦКИ  /  PLICKI
 • Имя:     MAREK FILIP / МАРЕК ФИЛИП
 • Пол:  МУЖ
 • Гражданство: Польша
 • Дата рождения:  xxxxxxx
 • Место рождения: xxxxxxx
 • Номер паспорта: xxxxxxx
 • Срок действия паспорта: xxxxx – xxxxx
 • Вьезд с XXXXXXXX по  XXXXXXXX на срок не более 180
 • Цель поездки: КОММЕРЧЕСКАЯ  (tutaj proszę wpisać dokładny cel wizyty)
 • Маршрут (пункты посещения): podać miasto, do którego dana osoba się wybiera
 • Место работы и должность: xxxxxxxxxxx

 

 • В соответствии с действующим российским законодательством  nazwa firmy zapraszającej  обязуется нести все финансовые, медицинские, материальные и жилищные расходы, связанные с пребыванием иностранца в России и выездом за ее пределы в установленные сроки.

 

 • С уважением,

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Генеральный директор

 

 

Adres

Wydział Konsularny Ambasady Rosji w Polsce

ul. Belwederska 25C, 00-761 Warszawa
Telefon: (+48-22)-122-10-12
Faks: (8-10-48-22) 849-40-85
E-mail: warsaw@kdmid.ru
http://warsaw.kdmid.ru/pl.aspx