rodzaj wizy

Biznesowa

Formularze

Pobierz
Przejdź

dodatkowe informacje

data aktualizacji: 24.03.2020

Wiza biznesowa (M) do Chin

Wydawana jest osobom przyjeżdżającym w celach handlowych, na targi oraz rozmowy biznesowe z kontrahentami w Chinach.
Chińskie centrum wizowe przez, które należy aplikować o wizę jest czynne codziennie od poniedziałku do piątku między godziną 09:00 a 15:00.

 

UWAGA: Ważna informacja z ambasady chińskiej w Polsce

 

Zgodnie z chińskim prawem i przepisami międzynarodowymi, od 15 grudnia 2019 roku Ambasada Chin w Polsce będzie wydawała wizy biometryczne.

Ambasada upoważnia Chińskie Centrum Wizowe w Warszawie do pobierania odcisków linii papilarnych palców obywateli Polski chcących ubiegać się o wizę do Chin.

Wiąże się to z osobistym stawiennictwem w Centrum wizowym.

https://bio.visaforchina.org/WAW2_EN/generalinformation/news/283424.shtml

 Pomagamy w uzyskaniu wizy, umówimy spotkanie w Warszawie a może jeszcze uda się przed 15 grudnia wysłać wniosek i wtedy nie będzie konieczne osobiste stawiennictwo.

 

Niezbędne dokumenty:

 • 1 wniosek wizowy wypełniony online:

https://bio.visaforchina.org/#/nav/quickSelection?visacenterCode=WAW2&request_locale=en_US&site_alias=WAW2_EN

uwaga: podczas wypełniania wniosku należy dołączyć do niego zdjęcie w jpg wg poniższych kryteriów

 • paszport ważny min. 6 miesięcy dłużej od daty zakończenia ważności wizy – musi posiadać 3 wolne, czyste obustronne kartki
 • 2 kolorowe aktualne zdjęcie paszportowe, twarz na wprost (3,5cm x 4,5cm)
 • zaproszenie od chińskiego kontrahenta
 • rezerwacja lotnicza
 • rezerwacja hotelowa
 • ksero pierwszej strony paszportu (strona ze zdjęciem)

Opłaty:

 • 260zł +185zł opłata chińskiego centrum wizowego – tryb normalny
 • 370zł +275zł opłata chińskiego centrum wizowego – tryb expresowy
 • 123 pln –  pośrednictwo
 • koszt przesyłki kurierskiej

Czas oczekiwania na wizę:

 • ok.7 dni – tryb normalny
 • ok. 4 dni – tryb ekspresowy

Ważne:

 • od 10 maja 2019 konsulat przyjmuje tylko wnioski uzupełnione elektronicznie
 • w zaproszeniu musi się pojawiać informacja o planowanej dacie  pierwszej wizyty w Chinach (np od 6 maja do 10 maja) oraz o jaki rodzaj wizy strona chińska prosi (np wiza jednokrotna, wielokrotna etc.)
 • paszport składany w konsulacie Chin musi posiadać 3 całkowicie wolne, czyste obustronne kartki, nie muszą znajdować się obok siebie
 • ważność wizy: od 3 do 6 miesięcy od daty wydania (ostatni wjazd przed końcem upływu ważności wizy)
 • ilość dni: do 30 dni
 • wiza biznesowa może być jedno, dwu lub wielokrotna
 • zaproszenie biznesowe wystarczy w dobrej jakości przesłane drogą mailową. Oprócz podstawowych danych osobowych i informacji na temat wyjazdu,  na zaproszeniu musi być pieczątka firmy z Chin oraz posiadać podpis
 • nasze biuro jest w stanie pomóc w uzyskaniu wizy wyłącznie obywatelom Unii Europejskiej. W przypadku obywateli krajów spoza UE, konsul wymaga stawiennictwa osobistego w Ambasadzie Chin. W przypadku obywateli UE wymagane jest dołączenie zaświadczenia o zarejestrowaniu obywatela UE, polskiego dowodu osobistego lub ważnego potwierdzenia zameldowania pod adresem w Polsce

 

 

Adres

Wydział Konsularny przy Ambasadzie

ul. Bonifraterska 1 ( wejście od ul. Wałowej ), Warszawa
Tel. 0048 22 6358333-5054
Fax. 0048 22 6355845
Email: consulate_pol@mfa.gov.cn
consular@chinaembassy.org.pl
Wydział Konsularny jest czynny
Poniedziałki, Środy, Czwartki
w godzinach:09:00-11:00
--------------------------------------
Ambasada
ul. Bonifraterska 1
00-203 Warszawa
Polska
Tel. 0048 22 8313836
Fax. 0048 22 6354211
Website: www.chinaembassy.org.pl
Ambasada jest czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach 08:30-15:00