dodatkowe informacje

data aktualizacji: 10.04.2020

Wiza biznesowa na Białoruś

Przeznaczona jest dla osób wjeżdżających w celach biznesowych (rozmowy handlowe, wizyta na targach) oraz serwisowych (montaż i naprawa urządzeń)

Niezbędne dokumenty:

  • 1 wypełniony komputerowo i podpisany wniosek wizowy
  • paszport ważny min. 3 miesięcy dłużej od daty zakończenia ważności wizy
  • jedno aktualne kolorowe zdjęcie o wymiarach 3,5 х 4,5 cm
  • obowiązkowe ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą honorowane przez Ambasadę Białorusi (np TU EUROPA) można wykupić w naszym biurze

W celu uzyskania wizy jedno, dwu lub wielokrotnej do 90 dni:

  • należy dołączyć zaproszenie od firmy białoruskiej (wystarczy przesłać drogą mailową lub faxem) – wzór do wizy biznesowej do 30 dni do pobrania poniżej

Dla wizy wielokrotnej do 365 dni:

  • należy przedstawić oryginał zaproszenia od firmy białoruskiej – wzór do wizy biznesowej do 365 do pobrania poniżej
  • oryginał kontraktu pomiędzy firmą białoruską a polską (do wglądu)
  • kopia kontraktu pomiędzy firmą  białoruską a polską

Opłaty:

  • 25 euro – tryb normalny wiza jednokrotna
  • 50 euro – tryb ekspresowy wiza jednokrotna
  • 35 euro – tryb normalny wiza dwukrotna
  • 70 euro – tryb ekspresowy wiza dwukrotna
  • 60 euro – tryb normalny wiza wielokrotna
  • 120 euro – tryb ekspresowy wiza wielokrotna
  • koszt polisy zależny od długości i krotności wizy
  • 123 pln – pośrednictwo
  • koszt przesyłki kurierskiej

 

Czas oczekiwania na wizę: ok.2 dni – tryb ekspresowy/ ok.7 dni – tryb standardowy

Ważne:

  • Polacy mają możliwość bezwizowego wjazdu na terytorium Republiki Białoruś do 5 dni wyłącznie przez lotniczne przejście graniczne – przylot i wylot musi nastąpić przez lotnisko w Mińsku
  • osoby przylatujące  do Białorusi samolotami z Rosji, muszą posiadać wizę
  • w przypadku ruchu bezwizowego przez lotnisko w Mińsku nie są wymagane żadne zaproszenia, potwierdzenie rezerwacji hotelu, podanie adresu zamieszkania, zameldowanie, tylko polisa ubezpieczeniowa
  • Dokumenty w Konsulacie Republiki Białoruś składamy codziennie od poniedziałku do piątku między godziną 08:00 a 09:00.

Adres

Ambasada Republiki Białoruś

ul. Wiertnicza 58,
02-952 Warszawa,
Polska
Godziny urzędowania:
poniedziałek — piątek
08:00 — 12:00 12:40-16:40
Tel.:
+48 (22) 742-0990
+48 (22) 842-5202
Fax: +48 (22) 742-0980
e-mail: poland@mfa.gov.by