rodzaj wizy

Biznesowa

Formularze

Przejdź

dodatkowe informacje

data aktualizacji: 24.03.2020

Wiza biznesowa

Wydawana jest osobom przyjeżdżającym w celach handlowych, na targi oraz rozmowy biznesowe z kontrahentami w Indiach

Niezbędne dokumenty:

 • 1 wniosek wizowy – wypełnia się online na stronie
 •  paszport ważny min. 6 miesięcy dłużej od daty zakończenia ważności wizy
 • 1 kolorowe aktualne zdjęcie paszportowe, twarz na wprost (3,5cm x 4,5cm)
 • list z firmy w Polsce (tylko w języku angielskim) skierowany do Ambasady Indii w Polsce, pismo powinno zawierać dane osoby starającej się o wizę, cel wyjazdu, adres firmy lub imprezy targowej, która osoba chcę odwiedzić,
 • zaproszenie od indyjskiej firmy skierowane do Ambasady Indii w Polsce, wyjaśniające cel zaproszenia (wystarczy kopia przesłana mailowo, nie musi być oryginał),
 • rezerwacja lotnicza

Opłaty:

 • 560 pln – tryb normalny
 • 82,50 pln– usługa serwisowa Centrum Wizowego
 • 123 pln – pośrednictwo
 • koszt przesyłki kurierskiej

Czas oczekiwania na wizę:

 • Ok.7 dni – tryb normalny (konsulat nigdy nie podaje dokładnej daty odbioru, jest to przybliżony czas otrzymania wizy)

Ważne:

 • wiza biznesowa  do Indii może być maksymalnie wielokrotna ważna przez 12 miesięcy od daty wydania
 • ilość dni pobytu do 90
 • dane we wniosku muszą być zgodne z  danymi paszportowymi (jeżeli w paszporcie są dwa imiona do również dwa imiona muszą się znaleźć na wniosku wizowym)
 • Wiza biznesowa może być jedno, dwu lub wielokrotna.
 • Konsulat jest czynny od poniedziałku do piątku między godziną 09:00 a 13:00.

Adres

Ambasada Indii

UL. MYŚLIWIECKA 2,
00-459 WARSZAWA
Godziny pracy ambasady
09:00 do 17:30

Sekcja konsularna

09:30 do 11:30

W sprawie paszportu, karty PIO, karty OCI, atestacji lub innych kwestii i pytań do działu wizowego, proszę dzwonić
+48-22-540-0008 w godzinach: 09:30 do11:30