rodzaj wizy

ESTA – Elektroniczny System Autoryzacji Podróży do USA

Formularze

Przejdź

dodatkowe informacje

data aktualizacji: 04.02.2020

ESTA – Elektroniczny System Autoryzacji Podróży do USA

Z dniem 11 listopada 2019 r. Polska została formalnie włączona do Programu Ruchu Bezwizowego (Visa Waiver Program – VWP). W związku z tym osoby udające się do USA w celach turystycznych lub biznesowych na okres nie dłuższy niż 90 dni nie muszą posiadać wizy amerykańskiej, ale zobowiązani są do rejestracji w Elektronicznym Systemie Autoryzacji Podróży (Electronic System for Travel Authorization – ESTA), który dostępny jest na stronie: https://esta.cbp.dhs.gov. Osoby planujące pobyt w innym celu lub dłuższy muszą posiadać ważną wizę wydaną przez właściwego konsula Stanów Zjednoczonych; nie ma możliwości uzyskania wizy na granicy. Osoby, które posiadają ważną wizę amerykańską nie muszą rejestrować się w systemie ESTA.

Adres

Konsulat Generalny Stanów Zjednoczonych

ul. Stolarska 9
31-043 Kraków
Tel.: 12 424-5100
Fax: 12 424-5103

Informacje wizowe i konsularne

Konsulat Generalny USA
ul. Stolarska 9
31-043 Kraków
Tel.: +48/12 424-5100
Fax: +48/12 424-5103
E-mail: KrakowNIV@state.gov