rodzaj wizy

Pracownicza

Formularze

dodatkowe informacje

data aktualizacji: 24.03.2020

UWAGA !!!

Od 15.12.2019 roku Ambasada Chin wprowadza zmiany podczas uzyskiwania wiz. Chińskie Centrum Wizowe będzie pobierać odciski palców od każdej osoby starającej się o wizę. (nie dotyczy osób poniżej 14 i powyżej 70 roku życia) W związku z powyższym wymagane będzie osobiste stawiennictwo w Chińskim Centrum Wizowym. Odciski palców będą pobierane raz na 5 lat. Przy następnym ubieganiu się o wizę chińską nie będzie potrzeby osobistego stawiennictwa i będziemy mogli pomóc zorganizować wizę dla Państwa.

 

Wiza pracownicza do Chin

Wiza pracownicza (Z) jest zawsze jednokrotna, wydawana jest  osobom, które chcą podjąć pracę zarobkową pracy w Chinach.  Czas ważności wizy wynosi 30 dni od daty przybycia, w tym okresie osoba aplikująca oraz pracodawca, muszą ubiegać się o tymczasowe zezwolenie na pobyt na czas trwania umowy, minimum 90 dni i maksymalnie 5 lat. Przy wizie pracowniczej konsulat wymaga stawiennictwa osobistego, , możemy jedynie pomóc w odbiorze paszportu z wizą

 Niezbędne dokumenty:

 • 1 wniosek wizowy
 • paszport ważny min. 6 miesięcy dłużej od daty zakończenia ważności wizy- musi posiadać 3 całkowicie wolne, czyste obustronne kartki, nie muszą znajdować się obok siebie
 • 1 kolorowe aktualne zdjęcie, twarz na wprost (3,5cm x 4,5cm)
 • zezwolenie na podjęcie pracy, wystawione przez Ministerstwo Pracy Chińskiej Republiki Ludowej,
 • zaproszenie do wizy pracowniczej wystawione przez Ministerstwo Pracy Chińskiej Republiki Ludowej
 • rezerwacja lotnicza
 • ksero pierwszej strony paszportu (strona ze zdjęciem)

Koszty:

 • 260zł – tryb normalny – opłata konsularna
 • 370zł – tryb ekspresowy – opłata konsularna
 • Opłata serwisowa Chińskiego Centrum Wizowego – 185 zł – tryb normalny
 • Opłata serwisowa Chińskiego Centrum Wizowego – 275  zł- tryb ekspresowy
 • Pośrednictwo wizowe – 60 zł+23% VAT – tryb normalny
 • Pośrednictwo wizowe – 80 zł+23% VAT – tryb ekspresowy
 • Koszt przesyłki kurierskiej – 75 zł + 23 % VAT

Czas oczekiwania na wizę:
7 dni – tryb normalny,
4 dni – tryb ekspresowy

Adres

Wydział Konsularny przy Ambasadzie

ul. Bonifraterska 1 ( wejście od ul. Wałowej ), Warszawa
Tel. 0048 22 6358333-5054
Fax. 0048 22 6355845
Email: consulate_pol@mfa.gov.cn
consular@chinaembassy.org.pl
Wydział Konsularny jest czynny
Poniedziałki, Środy, Czwartki
w godzinach:09:00-11:00
--------------------------------------
Ambasada
ul. Bonifraterska 1
00-203 Warszawa
Polska
Tel. 0048 22 8313836
Fax. 0048 22 6354211
Website: www.chinaembassy.org.pl
Ambasada jest czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach 08:30-15:00