rodzaj wizy

Promesa

Formularze

dodatkowe informacje

data aktualizacji: 31.03.2020

 

PROMESA – wiza turystyczna

Wydawana jest osobom w celu swobodnego podróżowania Wietnamie jako turyści.

 

Niezbędne dokumenty:

  • 1 wypełniony wniosek wizowy
  • kolorowy skan pierwszej strony paszportu (strona ze zdjęciem)

Opłaty:

  • 123 zł – wiza jedno lub wielokrotna turystyczna d0 30 dni
  • 185 zł – wiza wielokrotna turystyczna do 90 dni

Czas oczekiwania:

  • Ok.2 dni – tryb normalny

Ważne:

  • promesę wizową otrzymają Państwo na adres e-mail
  • należy ją wydrukować i posiadać cały czas  podczas wylotu i na lotnisku w Wietnamie.
  • promesa wizowa uprawnia do odebrania wizy tylko w wybranych portach lotniczych – nie ma możliwości skorzystania z promesy wizowej podczas przekraczania granicy drogą lądową lub morską
  • Wiza turystyczna może być jedno lub wielokrotna

Adres

Ambasada Socjalistycznej Republiki Wietnamu

ul. Resorowa 36, 02-956 Warszawa
Telefon: (0-22) 651 60 98
Faks: (0-22) 651 60 95
e-mail: vnemb.pl@mofa.gov.vn
Strony WWW:
http://www.vietnamembassy-poland.org/en/