rodzaj wizy

Studencka

Formularze

Pobierz

dodatkowe informacje

data aktualizacji: 10.04.2020

UWAGA !!!

Od 15.12.2019 roku Ambasada Chin wprowadza zmiany podczas uzyskiwania wiz. Chińskie Centrum Wizowe będzie pobierać odciski palców od każdej osoby starającej się o wizę. (nie dotyczy osób poniżej 14 i powyżej 70 roku życia) W związku z powyższym wymagane będzie osobiste stawiennictwo w Chińskim Centrum Wizowym. Odciski palców będą pobierane raz na 5 lat. Przy następnym ubieganiu się o wizę chińską nie będzie potrzeby osobistego stawiennictwa i będziemy mogli pomóc zorganizować wizę dla Państwa.

 

Wiza studencka (X) do Chin

 

Podzielona jest na X1 i X2. X1 jest wydawana osobom, którzy przyjeżdżają do Chin na studia, zaawansowane studia lub prace na terenie Chin przez ponad 6 miesięcy. X2 jest wydawana dla osób, które przybywają do Chin w tym samym celu, ale na okres do 6 miesięcy.

Stawiennictwo w przypadku wiz studenckich jest osobiste

Niezbędne dokumenty:

Opłaty:

 • 260zł +185zł opłata chińskiego centrum wizowego – tryb normalny
 • 370zł +275zł opłata chińskiego centrum wizowego – tryb expresowy
 • 123 zł – pośrdenictwo
 • koszt przesyłki kurierskiej

Czas oczekiwania na wizę : ok/7 dni – tryb normalny/ok.4 dni – tryb ekspresowy

Ważne:

 • od 10 maja 2019 konsulat przyjmuje tylko wnioski uzupełnione elektronicznie
 • stawiennictwo w przypadku wiz studenckich jest osobiste, możemy jedynie pomóc w odbiorze paszportu z wizą
 • paszport składany w konsulacie Chin musi posiadać 3 całkowicie wolne, czyste obustronne kartki, nie muszą znajdować się obok siebie
 • ilość dni: do 30 dni, przedłużenie wizy na miejscu w Chinach
 • wiza studencka jest zawsze jednokrotna
 • należy dostarczyć oryginał i kopię formularzy JW201 lub JW 202 – potwierdzenie o przyjęciu do szkoły w Chinach
 • posiadacze X1 ubiegają się o zezwolenie na pobyt czasowy z lokalnego Biura Bezpieczeństwa Publicznego (PSB) w ciągu 30 dni od wjazdu do Chin. Zezwolenie na
 • pobyt czasowy może zostać wydane z prawem od 180 dni do 5 lat. Posiadacze X2 przebywają w Chinach w czasie trwania określonym w wizie i nie ma potrzeby, aby ubiegali się o tymczasowe zezwolenie na pobyt.
 • Chińskie centrum wizowe przez, które należy aplikować o wizę jest czynne codziennie od poniedziałku do piątku między godziną 09:00 a 15:00.

Adres

Wydział Konsularny przy Ambasadzie

ul. Bonifraterska 1 ( wejście od ul. Wałowej ), Warszawa
Tel. 0048 22 6358333-5054
Fax. 0048 22 6355845
Email: consulate_pol@mfa.gov.cn
consular@chinaembassy.org.pl
Wydział Konsularny jest czynny
Poniedziałki, Środy, Czwartki
w godzinach:09:00-11:00
--------------------------------------
Ambasada
ul. Bonifraterska 1
00-203 Warszawa
Polska
Tel. 0048 22 8313836
Fax. 0048 22 6354211
Website: www.chinaembassy.org.pl
Ambasada jest czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach 08:30-15:00