rodzaj wizy

Turystyczna

Formularze

dodatkowe informacje

data aktualizacji: 24.03.2020

Wiza turystyczna do Indii

Wydawana jest osobom w celu swobodnego podróżowania po większości regionów Indii jako turyści.

Niezbędne dokumenty:

  • 1 wniosek wizowy – wypełnia się online
  • paszport ważny min. 6 miesięcy dłużej od daty zakończenia ważności wizy
  • 1 kolorowe aktualne zdjęcie paszportowe, twarz na wprost (3,5cm x 4,5cm)
  • rezerwacja lotnicza

Opłaty:

  • 389 pln  – tryb normalny
  • 82,50 pln– usługa serwisowa Centrum Wizowego
  • 123 pln – pośrednictwo
  • przesyłka kurierska

Czas oczekiwania na wizę :

  • Ok.7 dni – tryb normalny (konsulat nigdy nie podaje dokładnej daty odbioru, jest to przybliżony czas otrzymania wizy)

Ważne:

– dane we wniosku muszą być zgodne z  danymi paszportowymi (jeżeli w paszporcie są dwa imiona do również dwa imiona muszą się znaleźć na wniosku wizowym)

– wiza turystyczna do Indii może być maksymalnie wielokrotna ważna przez 12 miesięcy od daty wydania

– ilość dni pobytu do 90

– Konsulat jest czynny od poniedziałku do piątku między godziną 09:00 a 13:00

 

 

 

Adres

Ambasada Indii

UL. MYŚLIWIECKA 2,
00-459 WARSZAWA
Godziny pracy ambasady
09:00 do 17:30

Sekcja konsularna

09:30 do 11:30

W sprawie paszportu, karty PIO, karty OCI, atestacji lub innych kwestii i pytań do działu wizowego, proszę dzwonić
+48-22-540-0008 w godzinach: 09:30 do11:30