rodzaj wizy

Nieimigracyjna

Formularze

Pobierz

dodatkowe informacje

data aktualizacji: 17.03.2020

NIEIMIGRACYJNA WIZA TURYSTYCZNO-BIZNESOWA DO USA

Nieimigracyjna wiza na pobyt czasowy B1/B2 jest przeznaczona dla osób udających się do Stanów Zjednoczonych w celach biznesowych (B-1), lub w celach turystycznych oraz, na leczenie (B2); a także, gdy oba te cele będą realizowane w ramach planowanego wyjazdu(B-1/B-2).

Jak ubiegać się o wizę nieimigracyjną

Każdy starający się o wizę nieimigracyjną, bez względu na cel wyjazdu, musi odbyć osobistą rozmowę z konsulem. Rozmowy te prowadzone są tylko i wyłącznie na podstawie wcześniej ustalonych terminów. Osoby udające się do USA w celu turystyczno-biznesowym  są umawiane od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem polskich i amerykańskich świąt państwowych oraz ostatniego roboczego piątku każdego miesiąca.

NIEZBĘDNE DOKUMENTY:
– skan paszportu (strona ze zdjęciem) lub przepisane dane paszportowe:
(Imię, Drugie Imię, Nazwisko, Data Urodzenia, Miejsce Urodzenia, PESEL, Numer paszportu, Data wydania paszportu, Organ wydający paszport)
– skan zdjęcia wizowego (lub zdjęcie wizowe w formie elektronicznej wgrane z płyty CD)
– udzielenie odpowiedzi na pytania z załącznika

Opłaty:

Koszt: 350,00 zł / brutto
Opłata konsularna 160 $

Ważne:

we wniosku należy odpowiedzieć na wszystkie pytania znajdujące się we formularzu, jeżeli jest pytanie dotyczące daty rozpoczęcia nauki, pracy itp. proszę podać dokładnie dzień miesiąc rok,)

 • niezbędne dokumenty proszę przesłać na nasz adres mailowy
 • jeżeli paszport z ważną wizą traci ważność to można podróżować z dwoma paszportami, pod warunkiem, że wiza w starym paszporcie nie została anulowana/skasowana
 • po rozmowie paszport z przyznaną wizą jest odsyłany do wskazanego magazynu firmy kurierskiej TNT (bez dodatkowej opłaty) lub do wskazanego adres na terenie Polski (opłata 24zł w momencie dostarczenia paszportu przez kuriera)

 

 • Uwagi do zdjęcia:
  • zdjęcie musi być aktualne czyli zrobione w ciągu ostatnich 6 miesięcy
  • wymiary – kwadrat o boku 5 cm, kolorowe, tło – białe
  • twarz na zdjęciu musi mierzyć 3 cm od czubka głowy do podbródka, uszy widoczne
  • nie można fotografować się w okularach, ani w  w nakryciu głowy
  • wiza jest wydawana na z reguły na 10 lat z możliwością wielokrotnego przekraczania granicy, ilość dni pobytu określa urzędnik na granicy

Adres

Konsulat Generalny Stanów Zjednoczonych

ul. Stolarska 9
31-043 Kraków
Tel.: 12 424-5100
Fax: 12 424-5103

Informacje wizowe i konsularne

Konsulat Generalny USA
ul. Stolarska 9
31-043 Kraków
Tel.: +48/12 424-5100
Fax: +48/12 424-5103
E-mail: KrakowNIV@state.gov