rodzaj wizy

Wiza eVisitor

Formularze

dodatkowe informacje

data aktualizacji: 12.09.2016

Wiza eVisitor (turystyczna/ biznesowa)

Jeśli zamierzają Państwo odwiedzić Australię na okres nie dłuższy niż 3 miesiące i posiadają paszport jednego z krajów Unii Europejskiej, Andory, Islandii, Liechtensteinu, Monako, Norwegii, San Marino, Szwajcarii czy Watykanu, mogą Państwo ubiegać się online o bezpłatną wizę turystyczną eVisitor na pobyt trwający do 3 miesięcy. Jeśli są Państwo posiadaczami paszportu jednego z tych krajów, jest to najprostszy sposób na uzyskanie zezwolenia na pobyt turystyczny w Australii.

Jeżeli wiza zostanie przyznana, należy spełniać następujące warunki:

  • nie wolno podejmować nauki ani uczestniczyć w kursach lub szkoleniach trwających dłużej niż 3 miesiące;
  • nie wolno chorować na gruźlicę podczas podrόży jak i wjazdu na teren Australii;
  • nie wolno być karanym ani posiadać wyroku/όw na co najmniej 12 miesięcy (dotyczy to rόwnież wyrokόw w zawieszeniu) podczas podrόży jak i wjazdu na teren Australii;
  • nie wolno podejmować żadnej pracy w Australii. Departament Imigracji i Ochrony Granic Australii może zezwolić na ograniczoną pracę jako wolontariusz. Wiza pozwala również na udział w spotkaniach biznesowych, konferencjach lub wizytach rozpoznawczych.

Podczas pobytu w Australii muszą Państwo spełnić wszystkie powyższe warunki przypisane do wizy eVisitor. Złamanie ich może przełożyć się na anulowanie Państwa wizy, jak i na przymusowe opuszczenie Australii.

Dzięki nowoczesnemu i w pełni elektronicznemu systemowi australijskich wiz, nie muszą Państwo posiadać żadnej wklejki wizowej w paszporcie w celu potwierdzenia przyznania wizy, jak i jej warunkόw. Podczas odprawy (check-in) przed odlotem pracownik linii lotniczej zeskanuje paszport i elektronicznie potwierdzi Państwa wizę przed wejściem na pokład samolotu.

Radzimy, aby wykupili Państwo ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie podróżne zarówno dla siebie, jak i dla innych członkόw rodziny na czas każdej podróży do Australii. Australijski system zdrowotny nie pokrywa ewentualnych kosztόw leczenia, chyba że są Państwo obywatelami kraju, ktόry podpisał obustronne porozumienie dotyczące wzajemnego pokrywania kosztόw leczenia.

 

Jeżeli nie są Państwo objęci programem wizy eVisitor, prosimy zauważyć, iż obywatele niektόrych krajόw są objęci wizami ETA ( nie dotyczy obywateli Polski), o ktόre można się starać w biurze podróży.

Adres

Ambasada Australii

ul. Nowogrodzka 11

00-513 Warszawa

Tel. 022 5213444

Fax. 022 6273500