rodzaj wizy

Wiza pobytowa

Formularze

dodatkowe informacje

data aktualizacji: 13.05.2020

Wiza pobytowa do Jordanii

Obywatele RP mają obowiązek posiadania wizy uprawniającej do przejazdu i pobytu.

W Polsce nie ma przedstawicielstwa dyplomatyczno-konsularnego Jordanii. Najbliższa placówka jordańska akredytowana na Polskę znajduje się w Berlinie.

Wizy pobytowe uprawniające do jednokrotnego wjazdu na terytorium Jordanii obywatele polscy mogą otrzymać na międzynarodowych przejściach granicznych (koszt 40 JOD), z wyjątkiem przejścia na moście Króla Husajna (Allenby Bridge). Wizy te wydawane są na okres jednego miesiąca, z możliwością przedłużenia do 3 miesięcy.

O wizy z prawem do wielokrotnego wjazdu można ubiegać się jedynie w jordańskich misjach dyplomatyczno-konsularnych za granicą.

Dodatkową opcją oferowaną przez władze jordańskie jest wykupienie wizy połączonej z biletem wstępu do głównych atrakcji turystycznych kraju znane pod nazwą Jordan Pass, szczegółowe informacje oraz warianty tego rozwiązania dostępne są na stronie – www.jordanpass.jo – płatność odbywa się online. Jordan Pass ważny jest 12 miesięcy, uprawnia do miesięcznego pobytu, jednego wjazdu na terytorium Jordanii oraz jednokrotnego dostępu do niemal 40 atrakcji turystycznych kraju (wyjątek stanowi Petra – która w zależności od nabytej wersji uprawnia do jednej, dwóch lub trzech dni zwiedzania).

Ponadto obowiązuje tzw. podatek wyjazdowy, którego wysokość jest zmienna. Wymagany jest minimum 6-miesięczny okres ważności paszportu przy wjeździe. Nie ma obowiązku okazania biletu powrotnego ani też posiadania określonej kwoty pieniędzy. Zaleca się, aby osoba dorosła samotnie podróżująca z dzieckiem miała dokumenty poświadczające jej prawo do opieki nad nim.

Istnieje obowiązek meldunkowy. Cudzoziemiec, który nie zatrzymał się w hotelu, powinien w ciągu 2 tygodni od daty wjazdu zgłosić się na policję. Każdy mieszkaniec Jordanii, pod groźbą sankcji karnej, obowiązany jest poinformować policję w ciągu 48 godzin o fakcie zamieszkania u niego cudzoziemca.

Ubezpieczenie

Polskie polisy ubezpieczeniowe nie są uznawane. W przypadku samochodu wymagane jest ubezpieczenie OC. Wskazane jest posiadanie ubezpieczenia podróżnego i zdrowotnego, obejmującego wszystkie formy aktywności, zgodnie z celem pobytu w Jordanii.

 

 

* Powyższe informacje zaczerpnięto ze strony MSZ dn 15.04.2020

Adres

Jordanian Embassy in Berlin

Heerstrasse 201
D-13595 Berlin
Germany

Tel. (Operator):
+ 49-30- 36 99 600

Email:
jordan@jordanembassy.de