rodzaj wizy

Wiza pracownicza tymczasowa

Formularze

dodatkowe informacje

data aktualizacji: 08.05.2020

Wiza pracownicza tymczasowa do Brazylii

 

Wydawana jest osobom przyjeżdżającym w celu dokonywania prac na rzecz firmy z Brazylii.
Konsulat jest czynny od poniedziałku do piątku między godziną 09:30 a 12:30.

 

Niezbędne dokumenty:

 • 1 wniosek wizowy – wypełnia się online na stronie
 • 1 kolorowe aktualne zdjęcie paszportowe, twarz na wprost (3,5cm x 4,5cm)
 • świadectwo niekaralności
 • pismo przewodnie od instytucji lub firmy, którą interesant reprezentuje informujące o celu pobytu oraz o danych dotyczących strony brazylijskiej
 • upoważnienie Ambasady Brazylii do wydania wizy przez Wydział Imigracji (DIM) brazylijskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych na podstawie wcześniejszej umowy zatwierdzonej przez Generalny Zarząd do Spraw Imigracji (Coordenação-Geral de Imigração – CGIg.)

Opłaty:

 • 100 USD – tryb normalny wiza jednokrotna
 • 123 zł – pośrednictwo
 • koszt przesyłki

Czas oczekiwania:

ok. 7 dni – tryb normalny

Ważne:

wiza tymczasowa  może być wydana osobie, która planuje wjazd do Brazylii w następujących celach:

 1. podjęcia pracy na podstawie umowy podpisanej ze stroną brazylijską
 2. prowadzenia usługi dla brazylijskiego Rządu na podstawie umowy, konwencji lub międzynarodowego aktu w których Brazylia stanowi część, uznanych przez brazylijskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 3. prowadzenia usługi opieki technicznej wynikającej z umowy, porozumienia o współpracy, konwencji lub innych podobnych instrumentów podpisanych z zagraniczną osobą prawną
 4. szkolenia zawodowego bezpośrednio po zakończeniu studiów wyższych lub studiów technicznych, nie będącemu w stosunkach pracy z brazylijską osobą prawną
 5. szkolenia pracownika zagranicznej firmy, która posiada filię w Brazylii, prowadzenia usługi opieki technicznej wynikającej z umowy, porozumienia o współpracy, konwencji lub innych podobnych instrumentów podpisanych z zagraniczną osobą prawną
 6. uczenia języków obcych;

a także dla:

 • członka załogi statku, który operuje na brazylijskich wodach terytorialnych na podstawie umowy czarterowej, świadczenia usługi lub ryzyka podpisanej z brazylijską osobą prawną
 • członka załogi zagranicznego kutra czarterowanego przez brazylijską firmę
 • członka załogi oraz innych fachowców, którzy wykonują odpłatną działalność na pokładzie statku pasażerskiego w rejsach po brazylijskich wodach przybrzeżnych oraz rzecznych

Adres

AMBASADA FEDERACYJNEJ REPUBLIKI BRAZYLII W WARSZAWIE

ul. Bajońska 15,
03-963 Warszawa,
Polska

Godziny pracy: od 9:00 do 16:00

Tel (4822) 617 4800
Fax (4822) 617 8689

e-mail: brasemb.varsovia@itamaraty.gov.br

Sekretariat Ambasadora:

Tel: (4822) 617-7177

Dział Konsularny:

Godziny pracy: 9.30 - 12.30
tel: (4822) 617-3260

e-mail: consular.varsovia@itamaraty.gov.br