rodzaj wizy

Wjazd i pobyt

Formularze

dodatkowe informacje

data aktualizacji: 22.05.2020

Wjazd i pobyt na Islandii

 

Obywatele RP korzystają z prawa do swobodnego przepływu ludności w ramach UE/EOG. Z uwagi na przynależność Polski i Islandii do strefy Schengen zniesiono kontrolę dokumentów uprawniających do podróży na granicach lądowych i morskich. Stan ten nie zwalnia jednak obywateli polskich od obowiązku posiadania ważnego paszportu lub dowodu osobistego, który na życzenie odpowiednich władz należy okazać.

Obywatele polscy mogą przebywać na terenie Islandii bez konieczności posiadania zezwolenia na pobyt i rejestracji do 3 miesięcy. Podjęcie pracy lub przedłużenie pobytu wiąże się z obowiązkiem dokonania rejestracji w Narodowym Rejestrze (www.skra.is)

Nie ma obowiązku meldunkowego w przypadku pobytu turystycznego.

 

* Powyższe informacje zaczerpnięto ze strony MSZ dn 22.05.2020

Adres

Konsulat Honorowy Republiki Islandii w Warszawie

Adres:
ul. Parkowa 13/17/12, 300-759 Warszawa

Tel. + 48 22 841 75 17
+ 48 604 597 732
Fax +48 22 840 89 22

Email: info@ihc.waw.pl
www.: http://ihc.waw.pl/