rodzaj wizy

Wjazd i pobyt

Formularze

dodatkowe informacje

data aktualizacji: 22.05.2020

Wjazd i pobyt na Litwie

 

Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Litwy do 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty. Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest ważny oraz w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie tożsamości. W przypadku pobytu nieprzekraczającego trzech miesięcy obywatelom UE oraz członkom ich rodzin przysługuje prawo pobytu w innym państwie członkowskim bez żadnych dodatkowych warunków i formalności poza koniecznością posiadania ważnego dowodu tożsamości lub paszportu.

 

* Powyższe informacje zaczerpnięto ze strony MSZ dn 22.05.2020

Adres

Ambasada Republiki Litewskiej

Adres:
al. Ujazdowskie 14, 00-478 Warszawa

Telefon: 22 625 33 68

E-mail amb.pl@urm.lt
www.: http://pl.mfa.lt