rodzaj wizy

Wjazd i pobyt

Formularze

dodatkowe informacje

data aktualizacji: 22.05.2020

Wjazd i pobyt w Andorze

 

Dokumentem uprawniającym do wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Andory przez okres 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty.

Paszport powinien być ważny minimum 3 miesiące dłużej niż planowany okres pobytu.

Ubezpieczenie

 

Na terytorium Andory nie ma zastosowania Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) uprawniająca turystę do korzystania w krajach Unii Europejskiej z bezpłatnej opieki medycznej w sektorze publicznym. Pacjent powinien zapłacić za wystawioną przez lekarza fakturę i rozliczyć ją z prywatną firmą ubezpieczeniową po powrocie do Polski. Koszt zwykłej wizyty u lekarza – 60 EUR.

* Powyższe informacje zaczerpnięto ze strony MSZ dn 22.05.2020

Adres

The Embassy of Andorra in Berlin

Address:
Bergstraat 10, 1000 Brussels, Belgium

Tel.: (+32) 2 513 28 06
Fax: (+32) 2 513 07 41

Email: ambassade@andorra.be

www.andorra.be