rodzaj wizy

Wjazd i pobyt

Formularze

dodatkowe informacje

data aktualizacji: 20.05.2020

Wjazd i pobyt w Ekwadorze

 

Obywatele polscy udający się do Ekwadoru są zwolnieni z obowiązku wizowego przy pobytach do 90 dni. Pobyty przekraczające 90 dni wymagają uzyskania wizy w jednym z konsulatów Ekwadoru, lub w Dyrekcji Generalnej ds. Migracyjnych i Cudzoziemców Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ekwadoru. Przy wjeździe wymagany jest 6-miesięczny okres ważności paszportu.

Nie ma obowiązku meldunkowego.

 

Ubezpieczenie

Nie jest obowiązkowe, należy jednak pamiętać, że w razie wypadku trzeba pokryć wszelkie koszty medyczne. Zalecane jest wykupienie polisy, zwłaszcza od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia (polisy polskich towarzystw są powszechnie uznawane). Ponadto zalecane są odpowiednie ubezpieczenia dla osób uprawiających wspinaczkę wysokogórską, kajakarstwo i inne sporty wysokiego ryzyka.

* Powyższe informacje zaczerpnięto ze strony MSZ dn 17.04.2020

Adres

Ambasada Ekwadoru w Warszawie

Ecuadorian Embassy in Warsaw, Poland

ul. Rejtana 15 m. 15 02-516 Warsaw Poland

Numer telefonu:

(+48) 22 848 72 30

Faks:

(+48) 22 848 81 96

E-mail:

eecupolonia@mmrree.gob.ec embajada.varsovia@yahoo.com


Godziny otwarcia:

09.00-16.00