rodzaj wizy

Wjazd i pobyt

Formularze

dodatkowe informacje

data aktualizacji: 22.05.2020

Wjazd i pobyt w Finlandii

 

Polska i Finlandia są członkami układu Schengen, co m. in. oznacza zniesienie kontroli na granicznych w ruchu osobowym między obydwoma państwami.

Dokumentem podróży uprawniającym obywateli Polski do wjazdu i pobytu na terytorium Republiki Finlandii jest paszport bądź dowód osobisty, przy czym zaleca się posiadanie paszportu. Nie ma obowiązku rejestracji pobytu nieprzekraczającego trzech miesięcy.

W przypadku pobytu przez okres dłuższy niż trzy miesiące należy zwrócić się do oddziału urzędu imigracyjnego właściwego dla miejsca zamieszkania w Finlandii, w celu dokonania rejestracji (http://www.migri.fi/frontpage). Do dokonania rejestracji potrzebny jest polski paszport lub dowód osobisty oraz potwierdzenie charakteru pobytu w Finlandii: w przypadku pracowników – zaświadczenie od pracodawcy o istniejącym stosunku pracy, w przypadku osób samozatrudnionych – informacja o samozatrudnieniu, w przypadku studentów – zaświadczenie z uczelni oraz informacja o posiadanym ubezpieczeniu, w przypadku innych osób – informacja o posiadanych środkach utrzymania.

Osobom, które dokonały rejestracji swojego pobytu na policji, zamierzającym pozostać w Finlandii na stałe lub przez okres ponad roku, proponuje się rozważenie dokonania wpisu do rejestru ewidencji ludności prowadzonego przez urzędy Maistraatti w celu otrzymania fińskiego numeru identyfikacji ludności. Posiadanie fińskiego numeru identyfikacji ludności umożliwia załatwienie wielu spraw w urzędach, założenie konta w banku, jak również wymagane jest w przypadku korzystania z publicznej opieki zdrowotnej. Więcej informacji:

http://www.maistraatti.fi/en/Services/place_of_domicile_and_population_data/Basic-information

 

* Powyższe informacje zaczerpnięto ze strony MSZ dn 22.05.2020

Adres

Ambasada Republiki Finlandii

Adres:
Ul. Chopina 4/8, 00-559 WARSAW

Telefon: +48 22 598 9500
Fax: +48 22 621 3442

Email: sanomat.VAR@formin.fi