rodzaj wizy

Wjazd i pobyt

Formularze

dodatkowe informacje

data aktualizacji: 14.05.2020

Wjazd i pobyt w Lesotho

 

Obywatele polscy przy wjeździe do Lesotho muszą posiadać wizy. Można je uzyskać w przedstawicielstwie Lesotho (najbliższe w Berlinie) oraz w Biurze Wysokiego Komisarza Lesotho w Pretorii (tel. 012 3226090). Na przejściach granicznych wizy nie są wydawane.

Zdrowie

Opieka medyczna jest na niskim poziomie, dostęp do niej jest bardzo trudny. Wskazane jest wykupienie ubezpieczenia kosztów leczenia obejmującego także koszt transportu do RPA.

 

* Powyższe informacje zaczerpnięto ze strony MSZ dn 20.04.2020

Adres

The Embassy of Lesotho

Address:

Kurfürstenstrasse 84,
10787 Berlin, Germany

Tel.: (+49) 30 257 57 20
Fax: (+49) 30 257 572 22

E-mail: info@lesothoembassy.de

www.lesothoembassy.de