rodzaj wizy

Wjazd i pobyt

Formularze

dodatkowe informacje

data aktualizacji: 14.05.2020

Wjazd i pobyt w Libii

Istnieje obowiązek wizowy; o uzyskanie wizy można się ubiegać w Ambasadzie Libii w Warszawie.

Wymagany okres ważności paszportu wynosi min. 6 miesięcy. Posiadanie w paszporcie wizy izraelskiej lub jakichkolwiek pieczęci tego kraju uniemożliwia otrzymanie wizy libijskiej.

Nie ma możliwości uzyskania wiz turystycznych na przejściach granicznych.

W Libii istnieje obowiązek meldunkowy: w terminie siedmiu dni od daty przekroczenia granicy należy się zameldować na posterunku policji. W przypadku pobytu w hotelu formalności załatwiane są przez obsługę hotelową. Zameldowanie odnotowywane jest w paszporcie i sprawdzane przy wyjeździe. Brak meldunku może skutkować zawróceniem z granicy lub nałożeniem kary finansowej oraz wpisaniem do rejestru osób niepożądanych. Do wyjazdu z Libii niezbędne jest uzyskanie wizy wyjazdowej.

 

Ubezpieczenie

 

Polisy obcych towarzystw ubezpieczeniowych (poza ogólnoarabskim ubezpieczeniem OC – tzw. pomarańczową kartą) nie są honorowane.

Ze względu na sytuację wewnętrzną brak praktycznej możliwości realizacji świadczeń ubezpieczeniowych.

* Powyższe informacje zaczerpnięto ze strony MSZ dn 20.04.2020

Adres

Ambasada Libii w Polsce

Adres:

ul. Żołny 26 / 26b 02-815 Warszawa

Tel: +48 (22) 56 66 509/510
Fax: +48 (22) 56 66 535

Email: libyanembassy2012@gmail.com