rodzaj wizy

Wjazd i pobyt

Formularze

dodatkowe informacje

data aktualizacji: 14.05.2020

Wjazd i pobyt w Liechtenstein

Dokumentem podróży uprawniającym do wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Księstwa Liechtensteinu do 90 dni jest ważny paszport lub dowód osobisty. Nie ma formalnego obowiązku posiadania określonej sumy pieniędzy na każdy dzień pobytu, należy jednak liczyć się z wysokimi cenami towarów i usług.

Liechtenstein ściśle limituje liczbę obcokrajowców, którym przyznaje prawo do pobytu dłuższego niż 3 miesiące. Procedura i rodzaje pozwoleń pobytowych uzależnione są od charakteru pobytu. Rynek pracy w Liechtensteinie jest zamknięty – konieczne jest zdobycie specjalnych pozwoleń.

Rząd Liechtensteinu wydaje rocznie 28 zezwoleń na pobyt w celach zarobkowych lub w celu zamieszkania przez 5 lat dla obywateli krajów członkowskich UE/EFTA. Kolejnych 28 pozwoleń rozdziela wśród zainteresowanych obywateli krajów członkowskich UE/EFTA Urząd ds. Cudzoziemców i Paszportów (Städtle 38, Postfach 684, 9490 Vaduz) w ramach loterii organizowanej dwa razy do roku – wiosną i jesienią.

Dodatkowo dla obywateli krajów członkowskich UE/EFTA, którzy są nieaktywni zawodowo wydaje się 16 pozwoleń pobytowych rocznie (8 przez rząd Liechtensteinu, 8 rozdzielanych w loterii). Pozwolenia wydawane przez rząd Liechtensteinu dotyczą wyłącznie menedżerów, specjalistów lub wykwalifikowanych pracowników z wieloletnią praktyką w zawodzie.

* Powyższe informacje zaczerpnięto ze strony MSZ dn 20.04.2020

Adres

Liechtenstein Embassy in Berlin

ADDRESS:

Mohrenstrasse 42
10117 Berlin
Germany

TELEPHONE:

(+49) 30 520 006 30
FAX
(+49) 30 520 006 31

EMAIL

vertretung@ber.llv.li

WEBSITE

www.berlin.liechtenstein.li