rodzaj wizy

Wjazd i pobyt

Formularze

dodatkowe informacje

data aktualizacji: 14.05.2020

Wjazd i pobyt w Malawi

 

Obywatele polscy muszą posiadać wizę, aby przekroczyć granicę i przebywać w Malawi. Wizy można uzyskać w placówkach dyplomatycznych i konsularnych Malawi za granicą – zob. też informacje stronie internetowej https://evisa.gov.mw/

W Polsce akredytowana jest Ambasada Malawi w Berlinie.

Istnieje możliwość uzyskania wizy na granicy, jednak władze Malawi zdecydowanie zalecają uzyskanie wizy przed podróżą.

Okres ważności paszportu nie powinien być krótszy niż 6 miesięcy od daty planowanego zakończenia pobytu. Należy okazać bilet na dalszą podróż lub powrót oraz kwotę wystarczającą na pokrycie kosztów pobytu (minimalna kwota na dzień pobytu nie jest określona).

Pobyt można przedłużyć w Centralnym Urzędzie Imigracyjnym w Lilongwe.

 

* Powyższe informacje zaczerpnięto ze strony MSZ dn 20.04.2020

Adres

Embassy of the Republic of Malawi

Westfaelische Strasse 86
10709, Berlin
Germany

TELEPHONE AND FAX

Tel: + 49(0)308431540
Fax: + 49(0)3084315430