rodzaj wizy

Wjazd i pobyt

Formularze

dodatkowe informacje

data aktualizacji: 14.05.2020

Wjazd i pobyt w Malezji

 

W przypadku pobytu nie dłuższego niż 90 dni , w ciągu 180 dni, nie ma obowiązku posiadania wizy. Nie dotyczy to przyjazdów w celu podjęcia pracy lub nauki. Wymagany okres ważności paszportu przy wjeździe wynosi 6 miesięcy. Nie ma obowiązku okazania biletu powrotnego przy wjeździe, jednak może tego zażądać przewoźnik. Władze imigracyjne mogą żądać od turystów okazania środków finansowych w gotówce w przypadku braku ważnego biletu lotniczego na wyjazd z Malezji. Na dzień pobytu wymagane jest ok. 5 USD.

Uwaga:

Od 1 lipca 2017 roku władze migracyjne Malezji wprowadziły zaostrzone przepisy pobytowe. Każdorazowo sumowany jest okres pobytu w ciągu 180 dni. Tzw. visa-run, tj. krótkoterminowe wyjazdy poza terytorium Malezji, nie skutkują ponownym wyzerowaniem terminu pobytu. W przypadku stwierdzenia przekroczenia pobytu, władze migracyjne deportują obywateli innych państw, niezależnie od ewentualnie pozostawionego mienia osobistego lub innych zobowiązań. Ewentualny powrót (przed upływem okresu 180 dni od dnia pierwszego wjazdu) możliwy jest jedynie na podstawie wizy, wydanej przez Ambasadę Malezji w Warszawie.

Nie ma obowiązku meldunkowego.

 

 

* Powyższe informacje zaczerpnięto ze strony MSZ dn 20.04.2020

Adres

Malaysian Embassy in Berlin

ADDRESS:

Klingelhöferstrasse 6
10785 Berlin, Germany

TELEPHONE
(+49) 30 885 74 90
FAX
(+49) 30 885 749 50
(+49) 30 885 749 55

EMAIL
mwberlin@malemb.de

WEBSITE
www.kln.gov.my/web/deu_berlin/