rodzaj wizy

Wjazd i pobyt

Formularze

dodatkowe informacje

data aktualizacji: 14.05.2020

Wjazd i pobyt w Mali

 

Obywateli RP obowiązują wizy na przejazd i pobyt. O wizę można ubiegać się w Ambasadzie Mali w Berlinie (http://ambassademali.de/fr/contacts/ ). Paszport musi być ważny co najmniej 6 miesięcy. Nie wymaga się okazania środków finansowych na pobyt, niezbędne jest jednak posiadanie ok. 70 USD na dobę.

W wyjątkowych przypadkach możliwe jest uzyskanie wizy na granicy.

Wizę można przedłużyć na miejscu.

Posiadacze wiz są zwolnieni z obowiązku meldowania się na policji.

 

* Powyższe informacje zaczerpnięto ze strony MSZ dn 20.04.2020

Adres

Embassy of the Republic of Mali

Adres:

Kurfürstendamm 72
10709 Berlin, Deutschland

Tel: 0049 30 31 99 88 3

E-mail:

Botschaftmali@gmail.com
consulatmaliberlin@gmail.com

www: http://ambassademali.de/de/willkommen/