rodzaj wizy

Wjazd i pobyt

Formularze

dodatkowe informacje

data aktualizacji: 12.05.2020

Wjazd i pobyt do Gruzji

Obywatele Polscy, bez względu na cel podróży, mogą wjechać do Gruzji w ruchu bezwizowym oraz przebywać do 365 dni. W ciągu tego okresu muszą opuścić terytorium Gruzji, przy czym kolejny ich wjazd rozpoczyna nowy okres 365 dni w ruchu bezwizowym. Polacy nie podlegają również w Gruzji obowiązkowi meldunkowemu.

Obywatele Polscy mogą przekraczać granicę zarówno na paszporcie, jak i dowodzie osobistym. Rekomendujemy jednak, oprócz dowodu osobistego, posiadanie ze sobą paszportu, ponieważ większość gruzińskich urzędów oraz punktów usługowych uznaje wyłącznie paszport, jako dokument potwierdzający tożsamość.

Radzimy także podczas podróżowania po Gruzji przechowywać dowód osobisty i paszport w różnych miejscach. W przypadku kradzieży/zagubienia jednego z dokumentów, będzie możliwy powrót z Gruzji do Polski na drugim dokumencie. Taką możliwość daje jednak wyłącznie lot bezpośredni do Polski lub z przesiadką na terytorium Unii Europejskiej.

Ubezpieczenie

 

Bezwzględnie zalecamy posiadanie ubezpieczenia turystycznego na kwotę co najmniej 30.000 euro pokrywającego koszty leczenia oraz transport chorego do Polski. W przypadku konieczności skorzystania z opieki zdrowotnej oczekiwane jest uregulowanie rachunków na miejscu lub przekazanie danych ubezpieczyciela.

Osoby planujące wycieczki górskie powinny mieć szczególny typ ubezpieczenia pokrywającego koszty akcji ratunkowych w górach (np.: PZU Bezpieczny Powrót; Alpenverein). Nie zmienia to jednak faktu, iż gruzińskie służby mają znacznie ograniczoną możliwość użycia śmigłowca w czasie akcji ratunkowej (konieczność wypożyczenia maszyny z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych lub od prywatnego przewoźnika). Zalecamy wykupienie opcji pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów akcji ratunkowej z użyciem helikoptera. W Gruzji nie istnieje wyspecjalizowana górska służba ratunkowa.

Z dniem 1 marca 2018 roku wprowadzono w Gruzji obowiązek posiadania ubezpieczenia komunikacyjnego OC dla posiadaczy pojazdów zarejestrowanych poza Gruzją poruszających się po terytorium kraju na cały okres pobytu. Istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia OC m.in. na przejściach granicznych, w bankach i u gruzińskich firm ubezpieczeniowych. W przypadku poruszania się w Gruzji bez ubezpieczenia przewidziano karę dla kierowcy w wysokości od 100 do 200 GEL.

 

* Powyższe informacje zaczerpnięto ze strony MSZ dn 15.04.2020

Adres

Ambasada Gruzji

Adres:
ul. Kryniczna 2
Warszawa 03-934

Tel.: (+48 22) 616-62-21/22

Sekcja konsularna Tel.: (+48 22) 616-62-25

Fax: (+48 22) 616-62-26

Hotline: (+48) 572 488 665

Website: www.poland.mfa.gov.ge

E-Mail: warsaw.emb@mfa.gov.ge

Godziny pracy: 09.00-13.00; 14.00-18.00

Dni wizyt konsularnych : poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach: 10.00-13.00