rodzaj wizy

Wjazd i pobyt

Formularze

dodatkowe informacje

data aktualizacji: 21.05.2020

Wjazd i pobyt na Mikronezji

 

Obowiązuje ruch bezwizowy na podstawie umowy między Unią Europejską a Sfederowanymi Stanami Mikronezji. Umowa dotyczy obywateli UE i obywateli Mikronezji posiadających ważne paszporty zwykłe, dyplomatyczne, służbowe, urzędowe i specjalne. Ww. osoby mogą podróżować bez wiz na przez okres nieprzekraczający 90 dni w każdym okresie 180-dniowym.

Zwolnienie z obowiązku wizowego nie dotyczy osób podróżujących w celu prowadzenia działalności zarobkowej.

 

Ubezpieczenie

Zalecane się wykupienie kompleksowej polisy ubezpieczeniowej, ważnej na terytorium Mikronezji, pokrywającej koszty leczenia, hospitalizacji i transportu medycznego.

 

 

* Powyższe informacje zaczerpnięto ze strony MSZ dn 20.04.2020

Adres

Embassy of the Federated States of Micronesia

Address:
1725 N Street, NW, Washington, DC 20036

Telepone: + 1 202-223-4383

Email: info@fsmembassydc.org
www.: http://www.fsmembassydc.org/

Office hours: Monday through Friday, 9:00 AM - 5:00 PM Eastern Standard Time