rodzaj wizy

Wjazd i pobyt

Formularze

dodatkowe informacje

data aktualizacji: 15.05.2020

Wjazd i pobyt w Mozambiku

 

Obywateli polskich obowiązują wizy. Można je uzyskać m.in. w urzędach konsularnych Mozambiku (najbliższe w Berlinie i w Rzymie) oraz na przejściach granicznych Mozambiku. Wiza wjazdowa jednokrotna kosztuje ok. 70 USD. Z reguły wiza turystyczna wydawana jest na okres 30 dni, istnieje możliwość uzyskania przedłużenia we urzędzie imigracyjnym o kolejne 30 dni. Samowolne przedłużenie pobytu ponad okres ważności wizy zagrożone jest grzywną. Ważność paszportu powinna przekraczać o 6 miesięcy termin upływu ważności wizy. Od podróżnych wymagane jest okazanie powrotnego biletu lub dokumentów potwierdzających cel podróży (w przypadku, gdy Mozambik nie jest krajem docelowym) oraz dowodu posiadania wystarczających środków na pokrycie pobytu w kraju.

W przypadku, gdy osoba małoletnia podróżuje w towarzystwie innych opiekunów niż rodzice wymagane jest okazanie na przejściu granicznym dokumentu ze zgodą rodziców (letter of authorisation). Dokument ten powinien zawierać dane dziecka oraz opiekuna wraz z danymi dot. paszportów, jakimi się posługują. Podpisy rodziców powinny być urzędowo poświadczone. Dodatkowo, można załączyć do dokumentu kopie dokumentów tożsamości rodziców. W przypadku, gdy dziecko podróżuje z jednym rodzicem – może być wymagana pisemna zgoda drugiego z rodziców.

 

* Powyższe informacje zaczerpnięto ze strony MSZ dn 20.04.2020

Adres

Embassy of Mozambique in Berlin

Address:
StromStrasse 47
10551 Berlin, Germany

Telephone
+49 30 398 76500/1/2
Fax
+49 30 398 76503

Email
emoza@aol.com
embamoc.rfa@minec.gov.mz

www.: http://embassy-of-mozambique.de/