rodzaj wizy

Wjazd i pobyt

Formularze

dodatkowe informacje

data aktualizacji: 15.05.2020

Wjazd i pobyt w Nowej Zelandii

 

Obywatele RP przyjeżdżający na okres nie dłuższy niż 3 miesiące korzystają z ruchu bezwizowego, który obejmuje następujące kategorie przyjazdów: a) pobyt turystyczny, wizyta u rodziny i znajomych, b) nauka (jeden kurs trwający do trzech miesięcy), c) pobyt w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, d) niezarobkowe  uczestnictwo w imprezach sportowych lub kulturalnych, e) przyjazd w celu leczenia (udokumentowany opłaceniem świadczenia medycznego). Ruch bezwizowy nie dotyczy przyjazdów w celu podjęcia pracy, studiów wyższych i na pobyt stały.

Warunki, których spełnienie uprawnia do przekroczenia granicy: 1) paszport, którego ważność jest przynajmniej o 3 miesiące dłuższa od daty planowanego opuszczenia Nowej Zelandii; 2) dobre zdrowie oraz nieposzlakowana opinia; 3) dokumenty potwierdzające deklarowany charakter pobytu i zamiar opuszczenia kraju w odpowiednim terminie (wykupiony bilet lotniczy do kraju, do którego posiada się prawo wjazdu) 4) środki finansowe na zaplanowany okres pobytu, tj. 1000 NZD na osobę na każdy miesiąc lub 400 NZD na osobę na miesiąc, jeżeli zostały opłacone koszty pobytu (udokumentowane np. potwierdzeniem wniesienia opłaty za hotel lub wykupieniem voucherów hotelowych). Do udokumentowania posiadanie środków finansowych służą: gotówka, czeki podróżne, czeki bankowe (bank drafts) lub karty kredytowe uznanych firm z kredytem na wymienione kwoty. Na podstawie oceny, czy podróżny spełnia kryteria, urzędnik imigracyjny wstawia do paszportu pieczęć określającą termin opuszczenia Nowej Zelandii. Szczegółowe informacje wjazdowe: www.immigration.govt.nz.

eVISAS (dotyczy pobytów powyżej trzech miesięcy oraz ściśle określonych kategorii wiz)

Obywatele polscy przebywający na terytorium Nowej Zelandii mają możliwość ubiegania się o przedłużenie posiadanej już wizy studenckiej, turystycznej lub wizy pracowniczej w formie elektronicznej.

Obywatele polscy przebywający poza terytorium Nowej Zelandii mogą ubiegać się o wydanie wizy studenckiej, turystycznej lub wizy pracowniczej w formie elektronicznej.

WAŻNE! Potwierdzenie o przyznaniu eVisa należy wydrukować w celu okazania dokumentu na przejściach granicznych.

http://www.immigration.govt.nz/migrant/general/generalinformation/evisas.htm

Ponadto Urząd Imigracyjny Nowej Zelandii wprowadził system weryfikacji wiz elektronicznych eVisas  (Visa Verification Service), który pozwala, za zgodą posiadacza wizy, uprawnionym podmiotom w określonych okolicznościach,  sprawdzić szczegóły oraz warunki przyznanej wizy (np. dla banku w celu otwarcia konta, służba zdrowia, biuro podróży).

http://www.immigration.govt.nz/migrant/general/generalinformation/welcometovvs.htm

Terytoria stowarzyszone: nie ma obowiązku wizowego dla obywateli RP udających się na okres do 31 dni na Wyspy Cooka, Niue i Tokelau. Należy mieć ważny paszport i powrotny bilet lotniczy. Pobyt można przedłużyć do 6 miesięcy (opłaty z tego tytułu nie przekraczają 120 NZD).

Nie ma obowiązku meldunkowego.

W związku ze stale zwiększającą się liczbą turystów zagranicznych, władze Nowej Zelandii zdecydowały o wprowadzeniu nowych opłat wjazdowych. Opłaty te obowiązują także turystów podróżujących na polskich paszportach.

Od lipca 2019 roku zaczęła obowiązywać opłata dla turystów zagranicznych (International Visitor Conservation and Tourism Levy, IVL) w wysokości 35 dolarów nowozelandzkich (NZD) za osobę. Opłatę musi uiścić większość osób przybywających do Nowej Zelandii na podstawie wizy, w tym wiz typu “working holiday”, niektórych wiz studenckich i krótkoterminowych wiz do pracy. Podczas składania elektronicznego wniosku o wydanie wizy Urząd Imigracyjny Nowej Zelandii wskazuje, czy dana osoba musi uiścić opłatę IVL (jest ona automatycznie wliczana w cenę wizę).

Od października 2019 r. wszedł w życie obowiązek rejestracji (NZeTA – New Zealand Electronic Travel Authority) przed rozpoczęciem podróży do Nowej Zelandii. Obowiązkiem tym są objęci obywatele Polski oraz innych krajów, którzy mogą wjechać do Nowej Zelandii w celach turystycznych, korzystając z ruchu bezwizowego.

Wiąże się to z koniecznością wypełnienia elektronicznie wniosku na stronach internetowych NZ Immigration. W czasie rejestracji pobierana jest opłata w wysokości 9 NZD (w przypadku gdy jest uiszczana za pomocą darmowej aplikacji na telefon komórkowy) lub 12 NZD, jeśli uiszcza się ją przez Internet. Maksymalny czas realizacji procesu rejestracji opłaty wynosi 72 godziny.

UWAGA! Pasażerowie muszą uiścić opłatę NZeTA przed rozpoczęciem planowanej podróży. Bez rejestracji i poświadczenia dokonania opłaty – w formie wydruku lub na urządzeniu elektronicznym – pasażerowie mogą nie zostać wpuszczeni na pokład samolotu lub statku pasażerskiego.

Zainteresowane osoby zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi nowych opłat:

https://www.mbie.govt.nz/immigration-and-tourism/tourism/tourism-funding/international-visitor-conservation-and-tourism-levy/

https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/apply-for-a-visa/about-visa/nzeta  ”

* Powyższe informacje zaczerpnięto ze strony MSZ dn 20.04.2020

Adres

Ambasada Nowej Zelandii

Adres:
Al. Ujazdowskie 51
Warszawa 00-536

Tel: +48 22 521 0500

Fax: +48 22 521 0510

Email | nzwsw@nzembassy.pl

Website: www.nzembassy.com