rodzaj wizy

Wjazd i pobyt

Formularze

dodatkowe informacje

data aktualizacji: 21.05.2020

Wjazd i pobyt do Palau

 

Brak obowiązku wizowego dla obywateli RP. Mogą oni podróżować do Palau bez wiz na okres nieprzekraczający 90 dni w każdym okresie 180-dniowym. Zwolnienie z obowiązku wizowego nie dotyczy osób podróżujących w celu prowadzenia działalności zarobkowej.

Ubezpieczenie

Zalecane jest wykupienie kompleksowej polisy ubezpieczeniowej, ważnej na terenie Palau, pokrywającej koszty leczenia, hospitalizacji oraz transportu medycznego.

* Powyższe informacje zaczerpnięto ze strony MSZ dn 20.04.2020

Adres

Embassy of the Republic of Palau

Adres:
1701 Pennsylvania Avenue NW Suite 200
Washington, D.C. 20006

Tel: +1 202-349-8598

Email info@palauembassy.org