rodzaj wizy

Wjazd i pobyt

Formularze

dodatkowe informacje

data aktualizacji: 15.05.2020

Wjazd i pobyt do Papui-Nowej Gwinei

 

Obywatele polscy mogą otrzymać wizę przy wjeździe do Papui-Nowej Gwinei (tzw. visa on arrival) na lotniczych przejściach granicznych w Port Moresby i Rabaul. Wiza turystyczna wydawana jest na 60 dni. Wniosek wizowy można również złożyć przed planowana podróżą. Najbliższe Przedstawicielstwo Papui-Nowej Gwinei znajduje się w Brukseli.

 

* Powyższe informacje zaczerpnięto ze strony MSZ dn 20.04.2020

Adres

Papua New Guinea Embassy

Adres:

Avenue De Tervuren 480 Woluwe St.Pierre 1150 Brussels Belgium

Telephone: +322 779 0609
Facsimile: +322 779 7088

Email: kundu.brussels@skynet.be