rodzaj wizy

Wjazd i pobyt

Formularze

dodatkowe informacje

data aktualizacji: 15.05.2020

Wjazd i pobyt w Paragwaju

Przy wjeździe do Paragwaju należy okazać ważny paszport. Turysta może być poproszony o okazanie biletu powrotnego oraz dowodu posiadania wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów podróży. Należy zachować kartę przekroczenia granicy otrzymaną przy wjeździe i upewnić się, że pogranicznik odnotował fakt przekroczenia granicy w paszporcie podczas kontroli granicznej. Brak stempla wjazdowego w paszporcie karany jest wysokim mandatem.

Obywatele polscy nie potrzebują wizy, gdy udają się do Paragwaju na okres do 90 dni. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest jednokrotne przedłużenie pobytu o kolejny 90-dniowy okres – wiąże się to z koniecznością uzyskania odpowiedniego zezwolenia w Urzędzie Migracyjnym w Asunción. Przekroczenie legalnego czasu pobytu na terytorium Paragwaju skutkuje koniecznością uiszczenia kary administracyjnej, służby migracyjne mogą także nakazać wydalenie z terytorium Paragwaju.

Przypadki wyjazdów w celach innych niż turystyczny i na okresy dłuższe niż 90 dni powinny być każdorazowo konsultowane w Ambasadzie Republiki Paragwaju w Berlinie, ponieważ może być konieczne wcześniejsze uzyskanie stosownej wizy:

 

Hardenbergstraße 12, D-10623 Berlin

Telefon:  + 49 30 319 98 6-0

Faks: + 49 30 3199 86-17

E-mail: alemaniaembaparsc@mre.gov.py

Nie ma obowiązku meldunkowego.

 

* Powyższe informacje zaczerpnięto ze strony MSZ dn 20.04.2020

Adres

EMBAJADA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY EN ALEMANIA

Adres:
HARDENBERGSTRAßE 12
10623 BERLIN


TELÉFONO: +49 (30) 3199 860
FAX: +49 (30) 3199 8617


TELÉFONO DE EMERGENCIA:
+49 (151) 175 541 47

email: embapar@embapar.de

www.: https://embapar.de/