rodzaj wizy

Wjazd i pobyt

Formularze

dodatkowe informacje

data aktualizacji: 15.05.2020

Wjazd i pobyt w Peru

 

Z obowiązku wizowego zwolnieni są obywatele polscy udający się do Peru w celach turystycznych Mogą przebywać na terytorium łącznie do 183 dni w okresie 365 dni. Wizy nie potrzebują także obywatele polscy przybywający do Peru na pobyt krótkoterminowy – do 90 dni – np. na konferencje, wydarzenia naukowe, sportowe, itp. Z obowiązku wizowego zwolnieni są także Polacy przybywający do Peru jako studenci, dziennikarze lub w interesach, których pobyt nie wyniesie dłużej niż 90 dni w okresie 6 miesięcy. Podczas wjazdu należy jednak podać termin przewidywanego opuszczenia kraju. Przekroczenie dozwolonego terminu pobytu oznacza konieczność zapłacenia kary – ok. 1 USD za każdy dzień zwłoki – podczas wyjazdu z Peru. W przypadku podjęcia decyzji o przedłużeniu pobytu należy skontaktować się z placówką Dirección General de Migraciones. Nie wymaga się określonej kwoty pieniędzy na pobyt. Przy wylotach za granicę nie obowiązuje opłata lotniskowa (jest ona wliczona w bilet), taka opłata obowiązuje natomiast na niektórych lotniskach krajowych przy przelotach liniami wewnętrznymi, wynosi ok. 6 USD. Paszport powinien być ważny co najmniej 6 miesięcy od daty wjazdu.

Nie ma obowiązku meldunkowego. Funkcję meldunku spełnia wręczany na przejściach granicznych, lub jeszcze na pokładzie samolotu, formularz wjazdowy, tzw. Tarjeta Andina, który należy bezwzględnie zwrócić przy wyjeździe (jego utrata przedłuża odprawę na granicy).

 

* Powyższe informacje zaczerpnięto ze strony MSZ dn 20.04.2020

Adres

Ambasada Republiki Peru

Adres:
ul. Starościńska 1 m 3
02-516 Warszawa

Telefon: +48 646-88-07
Fax: +48 22 646-86-17

E-mail: embperpl@perupol.pl

www.: http://www.perupol.pl/