rodzaj wizy

Wjazd i pobyt

Formularze

dodatkowe informacje

data aktualizacji: 21.05.2020

Wjazd i pobyt na Samoa

 

Obowiązuje ruch bezwizowy. Obywatele UE mogą podróżować bez wiz na terytorium Samoa przez okres nieprzekraczający 90 dni w każdym okresie 180-dniowym. Zwolnienie z obowiązku wizowego nie dotyczy osób podróżujących w celu prowadzenia działalności zarobkowej.

Ubezpieczenie

Zalecane jest wykupienie kompletnej polisy ubezpieczeniowej, ważnej na terenie Samoa, pokrywającej koszty leczenia, hospitalizacji oraz transportu medycznego.

* Powyższe informacje zaczerpnięto ze strony MSZ dn 20.04.2020

Adres

Embassy of Samoa

Adres:
Avenue Commandant Lothaire 1, 1040 Brussels
BELGIUM

Tel: +32 (0)2 6608454
Fax: +32 (0)2 6750336

Email: samoaembassy@skynet.be

Website: www.samoaembassybelgium.com