rodzaj wizy

Wjazd i pobyt

Formularze

dodatkowe informacje

data aktualizacji: 18.05.2020

Wjazd i pobyt w San Marino

 

Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu na terytorium San Marino jest paszport bądź dowód osobisty. Do San Marino mogą swobodnie wjechać wszystkie osoby, które przebywają legalnie na terenie Republiki Włoskiej. Jeśli planuje się pobyt dłuższy niż 10 dni, należy to zgłosić w oddziale ds. cudzoziemców miejscowej żandarmerii.

Obowiązku meldunkowego dopełnia recepcja hotelu lub właściciel mieszkania.

 

* Powyższe informacje zaczerpnięto ze strony MSZ dn 20.04.2020

Adres

Embassy of San Marino

Adres: Via Eleonora Duse, 35,
00197 Roma RM, Włochy

Telefon: +39 06 807 2511