rodzaj wizy

Wjazd i pobyt

Formularze

dodatkowe informacje

data aktualizacji: 18.05.2020

Wjazd i pobyt w Senegalu

 

Obywatele polscy podróżujący do Senegalu na okres do 90 dni nie potrzebują wizy. Dokumentami  uprawniającymi do przekroczenia granicy są: polski paszport ważny co najmniej 6 miesięcy, dokument potwierdzający opuszczenie terytorium Senegalu po upływie dopuszczalnego okresu pobytu (np. bilet powrotny do Polski) oraz – dla osób przyjeżdżających z krajów występowania żółtej febry – aktualna Międzynarodowa Książeczka Szczepień potwierdzająca wykonanie szczepienia przeciw tej chorobie.
Wszelkie pytania  w sprawie opłat i szczegółowych warunków uzyskania wizy na okres przekraczający 90 dni oraz jej ważności należy kierować bezpośrednio do Ambasady Senegalu w Warszawie.

 

* Powyższe informacje zaczerpnięto ze strony MSZ dn 20.04.2020

Adres

Ambasada Senegalu

Adres:
ul. Biedronki 63 - 02-959 Warszawa

Numer telefonu:
(+48) (22) 651 60 36