rodzaj wizy

Wjazd i pobyt

Formularze

dodatkowe informacje

data aktualizacji: 13.05.2020

Wjazd i pobyt na Jamajce

 

Obywatele polscy zwolnieni są z obowiązku wizowego przy pobytach turystycznych bądź związanych z wymianą kulturalną, jeśli pobyt nie przekracza 30 dni. W przypadku pobytu dłuższego niż wskazany bądź wizyty w innym celu, wymagana jest wiza wydawana przez Ambasadę Jamajki w Berlinie.

W celu uzyskania bliższych informacji można zwrócić się do Konsulatu Honorowego Jamajki w Polsce.

Paszport musi być ważny co najmniej 6 miesięcy. Wymaga się okazania biletu powrotnego. W przypadku turystów indywidualnych (bez wykupionego pakietu turystycznego) służby migracyjne mogą żądać okazania środków finansowych potrzebnych na deklarowany okres pobytu (gotówka lub karty kredytowe) oraz prosić o szczegółowy plan pobytu. Turysta powinien móc wykazać rezerwację w hotelu, pensjonacie czy zaproszenie od przyjaciół.

Obywatele państw, które obowiązuje wiza przy wjeździe na Jamajkę, mogą przebywać do 3 dni bez wizy w przypadku tranzytu przez Jamajkę.

Turystów obowiązek meldunkowy nie dotyczy.

Ubezpieczenie

 

Ubezpieczenie zdrowotne nie jest wymagane przy wjeździe, ale turyści powinni się upewnić, że posiadają ubezpieczenie na wypadek konieczności skorzystania z opieki lekarskiej. Uznawane są tylko ubezpieczenia firm międzynarodowych. Polisy wystawiane przez polskie firmy ubezpieczeniowe nie są honorowane. Lekarz może zażądać zapłaty w gotówce za usługę pomimo posiadanego ubezpieczenia.

 

* Powyższe informacje zaczerpnięto ze strony MSZ dn 15.04.2020

Adres

Ambasada Jamajki w Berlinie

ADDRESS
Schmargendorfer Strasse 32
12159 Berlin
Germany

TELEPHONE
(+49) 30 8 5 99 45 0 or 1
FAX
(+49) 30 85 99 45 40

EMAIL
info@jamador.de