rodzaj wizy

Wjazd i pobyt

Formularze

dodatkowe informacje

data aktualizacji: 08.05.2020

Wjazd i pobyt w Brunei Darussalam

Obywatele polscy mogą przebywać w Brunei bez wizy do 90 dni. Nie wydaje się wiz na przejściach granicznych, w tym również na lotnisku w stolicy.

Nie ma obowiązku okazywania biletu powrotnego przy wjeździe, może jednak tego zażądać przewoźnik. Wymagany okres ważności paszportu przy wjeździe wynosi 6 miesięcy. Od turystów z Europy władze imigracyjne zwykle nie żądają okazania środków finansowych, chociaż formalnie istnieje wymóg posiadania 500 BND przy pobycie do 3 dni.

Opłata lotniskowa wynosi 12 BND, przy czym przy wylocie do Kuching i Kota Kibnabalu opłata ta wynosi 5 BND.

Nie ma obowiązku meldunkowego.

 

* Powyższe informacje zaczerpnięto ze strony MSZ dn 21.04.2020

Adres

Brunei Darussalam High Commission


19/20 Belgrave Square
London SW1X 8PG
United Kingdom

Tel 0207 5810521
Fax 0207 2359717
Email london.uk@mfa.gov.bn & admin@bdhcl.co.uk