rodzaj wizy

Wjazd i pobyt

Formularze

dodatkowe informacje

data aktualizacji: 11.05.2020

Wjazd i pobyt w Czadzie

Wizy pobytowe i tranzytowe obywatele polscy mogą otrzymać w placówkach dyplomatycznych i konsularnych Czadu (najbliższe w Paryżu, Brukseli, Moskwie, Berlinie). Ważność paszportu przy wjeździe musi być dłuższa niż okres ważności wizy. Przy wjeździe, oprócz wizy, wymagana jest Międzynarodowa Książeczka Szczepień (International Certificate of Vaccination of Porphylaxis).

Po przyjeździe turyści są obowiązani do dopełnienia formalności meldunkowych na posterunku policji w ciągu 72 godzin.

* Powyższe informacje zaczerpnięto ze strony MSZ dn 21.04.2020

Adres

Ambassade de la République du Tchad en Allemagne

Lepsiusstraße 114 12165 Berlin Allemagne

Telefon: (0049) 30 - 31991620
Fax (0049) 30 - 319916220
E-Mail: contact@ambatchadberlin.de