rodzaj wizy

Wjazd i pobyt

Formularze

dodatkowe informacje

data aktualizacji: 11.05.2020

Wjazd i pobyt w Demokratycznej Republice Konga

 

Polscy turyści udający się do tego kraju muszą mieć wizy pobytowe lub tranzytowe, które można uzyskać w Ambasadzie DRK w Warszawie. Wymagany jest przynajmniej 6-miesięczny okres ważności paszportu. Przy wjeździe służby graniczne mogą żądać okazania biletu powrotnego. Nie ma obowiązku posiadania określonej kwoty pieniędzy na czas pobytu. Koszty utrzymania są kilkakrotnie wyższe niż w Europie.

Na przejściach granicznych należy liczyć się ze wzmożoną kontrolą – dotyczy to głównie przejścia drogowego na granicy z Zambią (zdarzały się przypadki niehonorowania wiz wydanych przez Ambasadę DRK w Warszawie).

Należy pamiętać, że turyści mający w paszporcie wizę ruandyjską, wizę burundyjską lub znaczki urzędu imigracyjnego Burundi mogą napotkać trudności przy wjeździe do DRK.

Turyści podlegają obowiązkowi meldunkowemu. Po przyjeździe do Kinszasy obywatele z krajów Unii Europejskiej ze względów bezpieczeństwa powinni zarejestrować się w swoich przedstawicielstwach dyplomatycznych. Dla obywateli polskich przedstawicielstwem właściwym terytorialnie jest Ambasada RP w Luandzie.

* Powyższe informacje zaczerpnięto ze strony MSZ dn 21.04.2020

Adres

Ambasada Demokratycznej Republiki Konga

Adres:
Bobrowiecka 3/78, 00-728 Warszawa

Telefon:
22 400 03 93