rodzaj wizy

Wjazd i pobyt

Formularze

dodatkowe informacje

data aktualizacji: 11.05.2020

Wjazd i pobyt – Dominika

Od obywateli polskich nie są wymagane wizy przy wjeździe na Dominikę pod warunkiem, że pobyt nie przekracza 6 miesięcy. Paszport musi być ważny przynajmniej 6 miesięcy przed planowanym wyjazdem z Dominiki. Istnieje obowiązek okazania biletu powrotnego oraz wystarczającej ilości środków finansowych na utrzymanie się podczas pobytu.

Pobyt można przedłużyć w Departamencie Migracji Kwatery Głównej Policji w Roseau.

Nie ma obowiązku meldunkowego.

 

 

* Powyższe informacje zaczerpnięto ze strony MSZ dn 21.04.2020

Adres

The High Commission for The Commonwealth of Dominica

1 Collingham Gardens
Earls Court
London SW5 0HW
United Kingdom

Telephone: +44 (0) 20 7370 5194
Fax: + 44 (0) 20 7373 8743

Email: info@dominicahighcommission.co.uk