rodzaj wizy

Wjazd i pobyt

Formularze

dodatkowe informacje

data aktualizacji: 11.05.2020

Wjazd i pobyt w Erytrei

Obywatele polscy wjeżdżający do Erytrei muszą mieć wizę pobytową lub tranzytową. Można ją uzyskać w Ambasadzie Państwa Erytrea w Berlinie i w Konsulacie Generalnym Erytrei we Frankfurcie nad Menem.

Ważność paszportu przy wjeździe powinna wynosić co najmniej 6 miesięcy. W przypadku tranzytu obowiązuje okazanie biletu na dalszą podróż. Nie ma wymogu dysponowania określoną kwotą pieniędzy na każdy dzień pobytu.

Nie należy przebywać w Erytrei po terminie wygaśnięcia ważności wizy z uwagi na grożące sankcje karne.

Przy wylocie z kraju obowiązuje opłata lotniskowa (20 USD lub 20 EURO).

Obowiązek meldunkowy dotyczy pobytu dłuższego niż 30 dni.

 

* Powyższe informacje zaczerpnięto ze strony MSZ dn 21.04.2020

Adres

The Eritrean Embassy in Berlin

Stavangerstrasse 18 10439 Berlin Germany

Website:

www.botschaft-eritrea.de

Email:

embassyeritrea@t-online.de

Telephone Number:

(+49) 30 4 46 74 60

Fax Number:

(+49) 30 44 67 46 21