rodzaj wizy

Wjazd i pobyt

Formularze

dodatkowe informacje

data aktualizacji: 11.05.2020

Wjazd i pobyt w Gabonie

 

Przy wjeździe do Gabonu obywateli polskich obowiązują wizy pobytowe i tranzytowe. Można je uzyskać w przedstawicielstwach dyplomatycznych Gabonu za granicą, np. w Paryżu lub Berlinie, w Ambasadzie Francji w Warszawie lub na stronie internetowej www.dgdi.ga, za pośrednictwem aplikacji ETA (Electronic Travel Autorisation of Gabon).  Elektroniczne zezwolenie na wjazd (e-visa) dotyczy wyłącznie osób podróżujących drogą powietrzną, które przekroczą granicę na międzynarodowym lotnisku im. Leona Mba, w Libreville. E-visa nie może być wydana na czas dłuższy niż 6 miesięcy.

Przy wjeździe należy każdorazowo okazać dokument potwierdzający szczepienie przeciw żółtej febrze. W przypadku jego braku podróżny zostanie zobowiązany do przyjęcia szczepionki na granicy (na zasadach odpłatności).  Służby graniczne mogą też żądać okazania biletu powrotnego, środków na utrzymanie, rezerwacji hotelu.

* Powyższe informacje zaczerpnięto ze strony MSZ dn 21.04.2020

Adres

Ambassade de la République Gabonaise en Allemagne

Hohensteiner Straße 16
14197 Berlin
Niemcy

Telefon : 00 49 30 89 73 34 40
Fax : 00 49 30 89 73 34 44