rodzaj wizy

Wjazd i pobyt

Formularze

dodatkowe informacje

data aktualizacji: 21.05.2020

Wjazd i pobyt w Gambii

 

Z uwagi na możliwe nagłe zmiany przepisów celnych i wjazdowych, w sprawie aktualnych informacji na ten temat należy zwracać się bezpośrednio do placówek dyplomatycznych i konsulatów Republiki Gambii.

W celu zasięgnięcia szczegółowych informacji w sprawach wizowych należy kontaktować się z Ambasadą Republiki Gambii w Brukseli (+32 2 640 10 49, +32 2 646 32 77, info@gambiaembassybrussels.be, http://gambiaembassy.eu/contact/).

Dla osób przybywających z krajów, gdzie występuje ryzyko zachorowania na żółtą febrę, obowiązkowe jest posiadanie dowodu ważnego szczepienia przeciwko żółtej febrze w międzynarodowej książeczce szczepień.

 

 

* Powyższe informacje zaczerpnięto ze strony MSZ dn 21.04.2020

Adres

Embassy of Republic of Gambia

Avenue Franklin D. Roosevelt 126,
B-1050 Brussels,
Belgium

Tel no: +32 (0) 2 640 10 49

Fax no: +32 (0) 2 646 32 77

Email: info@gambiaembassy.eu

Mission Opening Hours:
Mon to Thur 9.30am to 4.30pm
Friday 9.30am to 1.00pm

Visa Section
Mondays to Thursdays 10am to 2pm
Fridays 10am to 12pm

Website: www.gambiaembassy.eu