rodzaj wizy

Wjazd i pobyt

Formularze

dodatkowe informacje

data aktualizacji: 11.05.2020

Wjazd i pobyt w Ghanie

 

Obywatele polscy udający się do Ghany muszą mieć ważną wizę na pobyt i tranzyt. Wizę można uzyskać w przedstawicielstwie dyplomatycznym Ghany w Berlinie (w Warszawie nie ma ambasady).

Osoba starająca się o wizę winna mieć paszport z co najmniej 6-miesięcznym terminem ważności. Powinna również przedstawić środki finansowe zapewniające utrzymanie podczas pobytu w Ghanie oraz bilet na powrót drogą lotniczą bądź morską.

Osoby pragnące przedłużyć pobyt winny zwrócić się do urzędu imigracyjnego co najmniej tydzień przed upływem ważności wizy.

 

* Powyższe informacje zaczerpnięto ze strony MSZ dn 22.04.2020

Adres

Embassy of Ghana, Germany

Stavangerstrasse 17 and 19
10439 Berlin, Germany

P: (+49) 30 54 71 49-0
F: (+49) 30 44 67 40 63