rodzaj wizy

Wjazd i pobyt

Formularze

dodatkowe informacje

data aktualizacji: 22.05.2020

Wjazd i pobyt w Albanii

Obywatele polscy mogą wjeżdżać bez wizy  i przebywać na terytorium  Albanii do  90 dni  w ciągu 180 dni  licząc od  dnia pierwszego wjazdu. Obywatele polscy mogą wjeżdżać do  Albanii na podstawie ważnego paszportu lub ważnego dowodu osobistego.

Uwaga: brak paszportu może powodować trudności z realizacją ubezpieczenia medycznego dla turystów (bezwzględny wymóg okazania paszportu krajowego).

Przedłużenie pobytu można załatwić w Urzędach Imigracyjnych (tylko na podstawie paszportu). Podstawą do  uzyskania przedłużenia pobytu mogą być np. małżeństwo z obywatelem Albanii, prowadzenie firmy lub  legalne zatrudnienie. Dokument wjazdowy powinien mieć zapas ważności 3 miesiące od  planowanej daty opuszczenia  Albanii.

Od obywateli polskich nie pobiera się granicznych opłat wjazdowych. Dotyczy to również kierowców tirów i autobusów.

Nie wymaga się od turystów posiadania powrotnego biletu ani  określonej kwoty pieniędzy.

 

 

* Powyższe informacje zaczerpnięto ze strony MSZ dn 15.04.2020

Adres

Ambasada Albanii w Warszawie


Albanian Embassy in Warsaw, Poland Ul. .Altowa 1 02-386 Warszawa Poland

Numer telefonu:

(+48) 22 824 14 27

Faks:

(+48) 22 824 14 26

E-mail: ambasada@albania.waw.pl


Godziny otwarcia:

Embassy: 08.00-16.00
Consulate: Mon, Wed, Fri: 12.00-13.00