rodzaj wizy

Wjazd i pobyt

Formularze

dodatkowe informacje

data aktualizacji: 21.05.2020

 

Wjazd i pobyt w Gujanie

 

 

Obywateli polskich przy wjeździe do Gujany obowiązują wizy. Aby uzyskać wizę turystyczną, należy wypełnić dwa wnioski i dołączyć dwa zdjęcia paszportowe. Wniosek o wizę należy złożyć co najmniej 6 tygodni przed planowanym wjazdem do Gujany. Aplikować o wizę można w Ambasadzie Gujany w Brukseli, Londynie lub Caracas. W przypadku niemożności złożenia wniosku w placówce dyplomatycznej Gujany, można wysłać wniosek do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Gujany o wydanie wizy na granicy.

 

Okres ważności paszportu powinien wynosić co najmniej 6 miesięcy. Istnieje obowiązek posiadania biletu powrotnego i środków pieniężnych na utrzymanie podczas pobytu.

 

 

 

 

* Powyższe informacje zaczerpnięto ze strony MSZ dn 22.04.2020

Adres

Ambassade de la République de Guyana

Boulevard Brand Whitlock 114
3rd floor, 1200 Brussels

General Inquiries

Email Address: info@embassyofguyana.be

Telephone: +32 2 675 62 16

Fax no. +32 2 672 55 98


Consular Section

Email Address: consular@embassyofguyana.be

Telephone: +32 2 675 62 16


Ambassador’s Secretary

Email Address: secretary@embassyofguyana.be

Telephone: +32 2 675 62 16