rodzaj wizy

Wjazd i pobyt

Formularze

dodatkowe informacje

data aktualizacji: 12.05.2020

Wjazd i pobyt w Gwinei

 

 

Obywatele RP muszą posiadać wizy na przejazd i pobyt. Wizę można uzyskać w przedstawicielstwie dyplomatycznym Gwinei w Berlinie (w Warszawie nie ma ambasady): http://www.amba-guinee.de , tel.: +49 30 20074330 ; info@amba-guinee.de

Wymagane jest okazanie potwierdzenia wykonania szczepienia przeciw żółtej febrze (adnotacja o ważnym szczepieniu w międzynarodowej książeczce zdrowia).

 

 

* Powyższe informacje zaczerpnięto ze strony MSZ dn 22.04.2020

 

Adres

Embassy of the Republic of Guinea


Jägerstrasse 67-69
Berlin 10117
Germany

TELEPHONE
(+49) 30 20 07 43 30
FAX
(+49) 30 2 00 74 33 33

EMAIL
info@amba-guinee.de

WEBSITE
www.amba-guinee.de